make your own website

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

DLA GASTRONOMII


Szanowni Państwo
Projektując lokale gastronomiczne wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu wiedzy.

Oferujemy najlepsze i sprawdzone rozwiązanie ciągów technologicznych tak aby praca w zaprojektowanej przez nas kuchni dawała zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy. 

Współpracujemy z inwestorami i biurami projektowymi w trakcie całego procesu realizacji obiektu. 

Każdy projekt technologiczny kuchni przed wykonaniem jest indywidualnie konsultowany z inwestorem w celu uzyskaniu jak największej ilości informacji niezbędnych dla optymalnego stworzenia projektu zgodnego z Państwa potrzebami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

Oferta

Projekty technologiczne


Projekt technologiczny zawiera:
Układ funkcjonalny pomieszczeń z uwzględnieniem wymogów i przepisów BHP i Sanepidu,

Dobór oraz lokalizacja odpowiedniego wyposażenia technologicznego, do Państwa technologii wytworzenia dań i charakteru kuchni, 

Wytyczne oraz bilans mediów (prąd, gaz, wentylacja, instalacja wodno – kanalizacyjna),

Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. Sanepidu,

Projekty są opracowywane zgodnie z obowiązującymi systemem HACCP.


Podstawowy projekt technologiczny obejmuje:
Wrysowanie podkładu na potrzeby wykonania projektu technologii z dostarczonej wersji papierowej lub PDF ( nie dotyczy jeśli został dostarczony podkład DWG),

Opracowanie układu funkcjonalnego zaplecza gastronomicznego, 
wrysowanie i opracowanie ustawienia urządzeń technologicznych,

Przygotowanie listy urządzeń wraz z wymiarami i danymi technicznymi (moc, zasilanie),

Przygotowanie opisu technologii dla danego projektu,

Zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawców ds. sanitarno-epidemiologicznych i BHP,

Konsultacje i doradztwo w momencie realizacji wyposażenia (dopasowanie opracowanej technologii do rzeczywistych wymiarów),

Przekazanie opracowanej dokumentacji w wersji PDF lub papierowej.

Konsultacje

Konsultacje i dobór profesjonalnych urządzeń gastronomicznych:

Mobirise

Konsultacje i dobór profesjonalnych urządzeń gastronomicznych:
-Wykaz profesjonalnego wyposażenia  technologicznego    (urządzeń, sprzętu, mebli)  do Państwa technologii,
-Charakterystyka techniczna urządzeń  zawierająca:    wydajność, obsługę, parametry,  zakres temperatur itp.,
-Kosztorys urządzeń, sprzętu, mebli.

Ponadto wykonujemy fachową dokumentację niezbędną do płynnego przebiegu inwestycji:
dokumentację w zakresie technologii gastronomii, opis technologiczny, listę wyposażenia wraz z wyceną, danymi technicznymi, zapotrzebowaniem na poszczególne media. 
Przed przystąpieniem do realizacji współpracujemy z wykonawcami branżowymi na budowie w zakresie poprawnego przygotowania pomieszczeń i przyłączy do montażu.
Każdy projekt technologiczny kuchni przed wykonaniem jest indywidualnie konsultowany z inwestorem w celu uzyskaniu jak największej ilości informacji niezbędnych dla optymalnego stworzenia projektu zgodnego z Państwa potrzebami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy, zobacz więcej...

Gastro Iwona Grudzień

Adres

Gastro Iwona Grudzień
80-452 Gdańsk
ul. Kilinskiego 53


Contakt

Email: gastro@gastro-gd.pl
tel: 601 060 169
Fax: 58 559 22 07

Zobacz więcej 

www.gastro-gd.pl